خانه / دوره های آموزشی ابزاردقیق

دوره های آموزشی ابزاردقیق

دوره آموزشی ترکیبی ابزاردقیق و  PLC                            سرفصلها هزینه ثبت نام تاریخ برگزاری و ثبت نام

دوره آموزشی ابزاردقیق و  PLC – LOGO                       سرفصلها هزینه ثبت نام تاریخ برگزاری و ثبت نام

دوره تخصصی  PLC – S7 – 1200                      سرفصلها هزینه ثبت نام تاریخ برگزاری و ثبت نام

دوره تخصصی ابزاردقیق                             سرفصلها هزینه ثبت نام تاریخ برگزاری و ثبت نام

 

 

بدلیل پیک ویروس کرونا در اردیبهشت ماه 1400 تا اطلاع ثانوی فروشگاه سایت تعطیل می باشد. رد کردن