خانه / شماره حساب بانکی

شماره حساب بانکی

شماره حساب بانک مسکن :  ۱۴۰۰۵۲۷۵۹۳۹

شمار شبا : IR380140040000014005275939

صاحب حساب :   شرکت طلیعه عصر الکترونیک

بدلیل پیک ویروس کرونا در اردیبهشت ماه 1400 تا اطلاع ثانوی فروشگاه سایت تعطیل می باشد. رد کردن