خانه / خدمات / کالیبراسیون / کالیبراسیون فیزیک / جرم / عوامل موثر در کالیبراسیون و اندازه‌گیری جرم

عوامل موثر در کالیبراسیون و اندازه‌گیری جرم

عوامل موثر در کالیبراسیون و اندازه‌گیری جرم
بر گرفته از مقاله شرکت METLERTOLEDO

از عوامل تاثیرگذار بر اندازه‌گیری جرم می توان به
۱⃣ ویژگی های اندازه شناختی خود ترازو مانند پایداری و تکرارپذیری و…
۲⃣ پایداری دمای محیط
۳⃣ لرزش ( محیط کار و میز )
۴⃣ آشفتگی هوا
۵⃣ مغناطش
اشاره کرد با در نظر گرفتن ملاحظاتی می توان تاثیر آنها را کاهش داد البته نباید از تصحیح نیروی شناوری نیز در این مورد غافل شد.

برای اطمینان از اینکه جرم قراردادی درست گزارش می شود خطای نیروی شناوری که وابسته به چگالی هوا می باشد ( خود چگالی وابسته به دما و رطوبت و فشار ) محاسبه و اعمال گردد
m × ( ۱ – Pa / Pm )
برخی عوامل تاثیرگذار بر کالیبراسیون یا اندازه‌گیری جرم قابل شناسایی نیست و برخی از عوامل نیز بنا به EA 40/ 2 چون از تفکیک‌پذیری ترازو کوچکتر است قابل صرفنظر کردن می باشد البته در برخی از ترازو ها و یا کمپراتور های جرم به علت تفکیک‌پذیری بالا این عوامل ممکن است تاثیر گذار باشد

پایداری دما
تغييرات دمایی ( عدم پایداری دما ) در محیط اندازه‌گیری جرم که ناشی از عوامل چون تابش مستقیم نور خورشید به ترازو و یا نزدیک بودن ترازو به سیستم گرمایش یا سرمایش می باشد از عوامل موثر بر اندازه گیری است بنا به توصیه سازنده و یا استاندارد ها تغییرات دمایی مشخص می شود

لرزش
تاثیر گذاری لرزش در ترازو ها با تفکیک‌پذیری بالا خود را بیشتر نشان می دهد به خصوص در زمان پایداری و خوانش قابل اطمینان مقدار جرم صحیح
طبق راهنماهای موجود استفاده از میز سنگی و متصل به زمین ( حداقل دو تکیه گاه به دیوار و یا یکپارچه متصل به زمین ) برای کاهش تاثیرگذاری لرزش و همچنین نبود آزمایشگاه جرم در طبقات فوقانی توصیه شده است

هوا
آشفتگی هوا به طور خاص ۱٫۲ کیلوگرم بر متر مکعب نیرو به سطح اعمال می کند که این بر روی پن ترازو اثرگذار بوده و در نتیجه بر اندازه‌گیری موثر خواهد بود و باعث ناپایداری در خوانش مقدار صحیح خواهد شد که این عامل با طراحی محفظه های بر روی ترازو و یا کابین های ویژه به حداقل می رسد
توصیه شده که ترازو نباید در جریان مستقیم هوا باشد مانند پنجره باز یا دری که در حال باز و بسته شدن است یا جریان هوای حاصل از سیستم های تهویه
در ترازو های بسیار حساس استفاده از ستون جریان هوا برای جلوگیری از اثر دمایی بدن کاربر نیز توصیه شده است
شرکت METLERTOLEDO با طراحی پن ویژه با نام smartpan ادعا دارد که خطای حاصل از تربلنس هوا را به حداقل رسانده که در زیر عکس آن و نمودار نتایج را مشاهده می فرمایید

مغناطش
منابع ساطع کننده میدان مغناطیسی می توانند بر عملکرد ترازو ها اثر بگذارد توصیه شده که تجهیزات توزین در نزدیکی میدان مغناطیسی و الکترومغناطیس قرار نداشته باشند مانند موبایل یا تجهیزات ارتباطی حتی مغناطش برخی فلزات و حتی وزنه ها در عملکرد ترازو های فوق حساس ممکن است موثر باشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بدلیل پیک ویروس کرونا در اردیبهشت ماه 1400 تا اطلاع ثانوی فروشگاه سایت تعطیل می باشد. رد کردن