جرم

عوامل موثر در کالیبراسیون و اندازه‌گیری جرم

عوامل موثر در کالیبراسیون و اندازه‌گیری جرم بر گرفته از مقاله شرکت METLERTOLEDO از عوامل تاثیرگذار بر اندازه‌گیری جرم می توان به ۱⃣ ویژگی های اندازه شناختی خود ترازو مانند پایداری و تکرارپذیری و… ۲⃣ پایداری دمای محیط ۳⃣ لرزش ( محیط کار و میز ) ۴⃣ آشفتگی هوا ۵⃣ …

ادامه نوشته »

بدلیل پیک ویروس کرونا در اردیبهشت ماه 1400 تا اطلاع ثانوی فروشگاه سایت تعطیل می باشد. رد کردن